Quy định và hình thức thanh toán

Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng hoặc chuyển khoản